Termeni și condiții

TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI www.rotarycopou.ro

Club Rotary Iași Copou – organizatie neguvernamentala, înregistrata în România.

Accesul și utilizarea www.rotarycopou.ro

Vizitarea şi utilizarea acestui website se pot face numai dacă sunteţi de acord cu termenii și condițiile de utilizare. Vizitarea şi utilizarea website-ului sunt condiţionate de acceptarea acestor condiţii de utilizare.

Accesarea prezentului website de către dumneavoastră echivalează cu acordul dumneavoastră expres, cert, neechivoc și irevocabil pentru conținutul, termenii și condițiile de utilizare a website-ului www.rotarycopou.ro

Aceste condiţii de utilizare sunt acceptate de dumneavoastră prin simplul fapt al accesării website-ului, reprezentând acordul de voinţă dintre dumneavoastră şi noi în legătură cu utilizarea website-ului.

Dacă una dintre prevederile acestui act se vădeşte a fi nulă sau invalidă, toate celelalte rămân valabile.

Scopul website-ului www.rotarycopou.ro

Prezentul website www.rotarycopou.ro are doar scopul de a vă informa despre activitatea acestei organizații non-guvernamentale și informațiile despre această asociație

Materialele transmise către și dinspre website-ul www.rotarycopou.ro

Prin accesarea acestui website vă exprimați acordul expres, cert, neechivoc și irevocabil asupra faptului că orice material uploadat sau trimis prin acest website este legal, decent, autentic, real, adevărat, nu încalcă niciun drept al unei alte persoane, nu este defăimător sau calomnios și nu este afectat de viruși sau de alte vicii informatice. Sunteți și veți rămâne singurul răspunzător pentru materialele (inclusiv, dar nelimitându-se la textele) pe care le furnizați prin intermediul acestui website.

Descărcarea paginilor website-ului se face fără ca noi să ne asumăm răspunderea ca paginile nu sunt infectate cu viruşi, troieni sau alte asemenea produse nedorite, care v-ar putea afecta computerul sau informaţiile de pe acesta. Website-ul foloseşte cookies pentru îmbunătăţirea serviciilor. Acestea permit accesul mai ușor la resursele website-ului.

Nu putem garanta acurateţea şi prezenţa paginilor afişate de browser-ul dumneavoastră, nici comunicarea între nodurile de Internet. De aceea, nu putem fi făcuţi responsabili pentru niciun fel de daune, cauzate direct sau indirect de funcţionarea website-ului, şi nici de disfuncţionalităţile website-ului.

Utilizarea unei adrese de e-mail pe/prin website-ul www.rotarycopou.ro

Utilizarea unei adrese de e-mail de tipul „persoana@gmail.ro” se face numai în condiţiile respectării legalităţii şi cu bună-credință. Utilizatorii adreselor de e-mail nu le vor folosi pentru a trimite mesaje SPAM ori mesaje cu un conţinut ofensator, defăimător, calomnios şi nici pentru a primi mesaje ilegale, imorale sau care ar putea pune în pericol serverul. Nu vor fi acceptate decât adrese de e-mail care par a fi serioase. Prin accesarea prezentului website achiesați în mod expres, cert, neechivoc și irevocabil la exonerarea noastră de răspundere pentru orice pierderi, directe sau indirecte, cauzate de disfuncţionalităţile contului dumneavoastră de e-mail, conexiunii internet şi serverului dumneavoastră.

Conținutul străin al website-ului www.rotarycopou.ro

Acest website poate să conțină link-uri către website-uri sau resurse de internet care nu sunt proprietatea asociației și asupra cărora organizatia nu are niciun control. Prin urmare, organizatia nu este responsabila în niciun fel pentru existența, funcționalitatea, performanțele, conținutul, legăturile respectivelor website-uri sau resurse de internet sau informatice și nici pentru bunurile, serviciile, echiparea software, informațiile sau oricăror materiale existente sau procurabile pe sau prin acele website-uri și nici pentru niciun fel de pierderi ori efecte negative suferite de dumneavoastră sau cauzate dumneavoastră de respectivele website-uri. Prin accesarea respectivelor website-uri dumneavoastră confirmați și vă asumați în mod expres, cert, neechivoc și irevocabil orice fel de riscuri sau posibile consecințe legate de accesarea sau/și utilizarea totală sau parțială a website-urilor respective și că vă veți supune termenilor și condițiilor de utilizare proprii ale acelor website-uri sau resurse de internet ori informatice de alt tip.

Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

Politica noastră de confidenţialitate se aplică tuturor vizitatorilor website-ului www.rotarycopou.ro şi explică modul în care asociația foloseşte şi protejează datele și informaţiile dumneavoastră personale.

Politica de confidenţialitate nu se aplică terţilor, website-urilor pe care apar link-uri către website-ul nostru sau care fac publicitate sau apar în orice al scop pe website-ul nostru. Aceste website-uri terţe părţi îşi desfăşoară politica de confidenţialitate proprie, pe care vă recomandăm să o citiți înainte de a fi de acord cu aceasta.

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră constau din informaţiile referitoare la o persoană identificată sau identificabilă. Asemenea informaţii cu caracter personal sunt numele, adresa, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, numărul de telefon, adresa de e-mail, sexul, vârsta, orice informaţie necesară pentru accesarea și beneficierea de serviciile asociația, cât şi orice altă informaţie furnizată de dumneavoastră, care este prelucrată şi introdusă în baza noastră de date.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, www.rotarycopou.ro este obligata să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastra ori o altă persoană. Datele și informațiile furnizate de dumneavoastră în cursul navigării acestui website pot fi folosite, stocate și păstrate de „Evolutie in institutie” – ONG şi sunt prelucrate în scopul oferirii serviciilor juridice solicitate de dumneavoastră, al oferirii de răspunsuri mesajelor transmise de dumneavoastră prin website, prin pagina „Contact”, precum și în scopul promovării, îmbunătăţirii serviciilor noastre și comunicării directe cu dumneavoastră.

Vă aducem la cunoștință faptul ca nu sunteți obligat/ă să furnizați datele personale solicitate. Refuzul dvs. determină, însă, prin raportare la pagina de pe website în care aceste date vă sunt solicitate, imposibilitatea de a vă contacta în vederea transmiterii raspunsului la problemele sesizate ori informării cu privire la furnizarea serviciilor juridice solicitate.

Informațiile înregistrate prin acest website sunt destinate exclusiv utilizării de către „Evolutie in institutie” – ONG și sunt confidențiale, fiind comunicate numai dumneavoastră și reprezentantului operatorului.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și de dreptul de a vă adresa justiției în situația în care drepturile dumneavoastră legale vă sunt încălcate. Totodată, aveți dreptul, în mod gratuit, să vă opuneți, pentru motive legitime ori fără nicio justificare, prelucrării datelor personale care vă privesc (inclusiv a datelor folosite în scopuri comerciale, de marketing direct, etc.) și să solicitați ștergerea acestora din baza noastră. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către „Evolutie in institutie” – ONG, folosind datele de contact expuse la pagina „Contact” a acestui website. De asemenea, vă este recunoscut prin lege dreptul de a vă adresa justiției. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi folosite strict pe teritoriul României, acestea nefiind transferate în străinătate.

Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați deîndată despre acest lucru și să ne furnizați forma corectă a acestor date.

Orice modificări care vor fi aduse politicii noastre de confidenţialitate vor fi publicate pe website-ul nostru, astfel încât să fiți în permanență informat/ă cu privire la modalitatea în care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal. Continuarea utilizării website-ului nostru după orice modificare se consideră un acord expres, cert, neechivoc și irevocabil din partea dumneavoastră pentru aceste modificări.

Modificarea termenilor și condițiilor de utilizare a website-ului www.eii.ong

Orice modificări care vor fi aduse termenilor și condițiilor de utilizarea acestui website vor fi publicate pe website, astfel încât să fiți în permanență informat/ă cu privire la modalitatea în care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal. Continuarea utilizării website-ului nostru după orice modificare se consideră un acord expres, cert, neechivoc și irevocabil din partea dumneavoastră pentru aceste modificări. Termenii și condiţii de utilizare se pot modifica oricând, fără niciun preaviz sau notificare anterioare. De aceea, vă rugăm să recitiți termenii și condițiile de utilizare ori de câte ori accesați website-ul nostru.

Închiderea website-ului www.eii.ong

Prezentul website se poate închide oricând. Prin accesarea și utilizarea prezentului website vă exprimați acordul expres, neechivoc, cert și irevocabil cu privire la închiderea nenotificată, în orice moment, a website-ului și pentru faptul că nu vom fi răspunzători de eventualele daune pe care vi le-am pricinui prin închiderea prezentului website (inclusiv, dar nelimitându-se la diminuarea profitului dumneavoastră, întreruperile de activitate, pierderile de date, etc.), chiar dacă noi am cunoscut sau ar fi trebuit să cunoaştem posibilitatea apariţiei unor astfel de prejudicii. Astfel, nu avem obligaţia să vă înştiinţăm despre pericolele și riscurile pe care le-ați putea întâmpina prin închidrea prezentului website.

Soluționarea litigiilor rezultate din accesarea și utilizarea website-ului www.rotarycopou.ro

Orice litigiu între dumneavoastră şi noi va fi soluţionat pe cale amiabilă, dacă e posibil.

Dacă litigiul nu se poate soluţiona pe cale amiabilă, va fi sesizată instanţa de judecată competentă din punct de vedere material. Competenţa teritorială pentru soluționarea litigiului va aparţine instanțelor judecătorești din Iași.

Pentru orice neclarităţi, nelămuriri, observaţii şi sugestii, precum şi pentru sesizarea oricăror nereguli legate de prezentul website, vă rugăm să ne contactaţi deîndată, folosind datele de pe pagina de „Contact”.