Caută:
Noutăţi:
Legături rotariene:

 

Menţionat pentru prima oară  într-un privilegiu comercial emis în 1408 de domnul Moldovei Alexandru cel Bun, oraşul Iaşi sau Dulcele Târg al Ieşilor cum i se mai spune, a părut dintoteauna aşezat departe de locurile şi lucrurile importante, departe în România şi mult mai departe în Europa.

A fost pentru puţină vreme cetate de scaun a Moldovei şi a ratat de puţin calitatea de capitală a Principatelor Române. Dar toată această neşansă istorică şi geografică a fost şi este compensată de numărul uriaş de oameni de seamă, de artişti, de cărturari, de învăţaţi sau de conducători care s-au născut sau au locuit aici, transformând micul târg în oraşul marilor începuturi româneşti, fie ele culturale, istorice, academice sau artistice.

Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Vasile Lupu, Dimitrie Cantemir, Gheorghe Asachi, Alecu RussoA. D. XenopolSpiru Haret, Mihail Kogălnceanu, Alexandru Ioan Cuza, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Vasile Alecsandri, Nicolae Iorga, Mihail Sadoveanu, Ionel Teodoreanu, George Emil Palade, Emil Racoviţă, Theodor Pallady, Corneliu Baba, Nicolae Tonitza, Matei Millo, Miluţă Gheorghiu sau Sabin Bălaşa sunt câteva dintre marile figuri care au marcat oraşul care îşi revendică şi în prezent statutul de capitală culturală a României.

Şi astfel, toate cele ce urmează s-au petrecut, pentru întâia dată, în locul căruia noi cu blândeţe îi spunem, dragul nostru Iaşi:

1600 – Mihai Viteazul a consfinţit la Iaşi Unirea Principatelor Române.

1638 – Este instalat de către Vasile Lupu în turnul de la Trei Ierarhi primul orologiu din ţările române.

1646 – Este publicată în tipografia de la „Sf. Trei Ierarhi” prima carte de legi în limba română, intitulată „Carte românească de învăţătură de la pravilele împărăteşti şi de la alte giudeţe".

1671 – Este înfiinţată Sinagoga Mare, prima din ţară.

1698 – Este publicată prima lucrare filozofică românescă scrisă de Dimitrie Cantemir, „Divanul sau Gâlceava înţeleptului cu lumea sau Giudeţul sufletului cu trupul”.

1714 – Dimitrie Cantemir este primul român ales membru al unei academii europene, Academia din Berlin.

1816 – Are loc prima reprezentaţie de teatru în limba româna , “Mirtil şi Hloe”, jucată în casa hatmanului Constantin Ghica.

1833 – Este fondată prima societate medicală din România.

1834 – Este construit primul monument din România: Obeliscul cu lei din parcul Copou, monumentul Regulamentului Organic (prima constituţie a Moldovei).

1834 – Ia fiinţă primul muzeu din România: Muzeul de Istorie Naturală din Iaşi.

1839 – Este organizată prima expoziţie românească: "Expoziţia plantelor şi florilor exotice".

1848 – Are loc reprezentaţia primei operete româneşti, “Baba Hârca” de Alexandru Flechtenmacher.

1848 – Iaşul este iniţiatorul Revoluţiei de la 1848, care s-a extins ulterior pe întreg teritoriul românesc.

1856 – Este inaugurată prima Grădina Botanică din România.

1857 – Este infiinţată Banca Nulandt, prima bancă de credit ipotecar din România.

1857 – Sunt introduse în circulaţie primele timbre poştale, celebrele “Cap de bour”.

1859 – Este înfiinţată prima Universitate de Medicină din România.

1860 – Are loc inaugurarea Universităţii din Iaşi, prima universitate din România, în clădirea actualei Universităti de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa”.

1862 – Este tipărită prima lucrare românească de geologie: “Calcarul de la Repedea” de Grigore Cobălcescu.

1868 – Se naşte la Iaşi Emil Racoviţă, primul savant român participant la o expediţie ştiinţifică internaţională.

1876 – Este inaugurat primul Teatru Evreiesc din lume, infiinţat de Avram Goldfaden.

1887 – Este tipărită prima publicaţie medicală din România: Revista Medico-Chirurgicală.

1896 – Este inaugurat Teatrul Naţional “Vasile Alecsandri”, primul teatru naţional din România.

1912 – Se naşte la Iaşi George Emil Palade, singurul român laureat al premiului Nobel (Fiziologie şi Medicină, 1974).

1918 – Este inaugurată prima casă memorială din România: Bojdeuca lui Ion Creangă.

1976 – Este inaugurat Muzeului Teatrului, singurul de acest gen din ţară, în casa vornicului Alecsandri, fost director al teatrului ce îi poartă numele.